Utazási feltételek

  Utazási feltételek

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

1) Special-Contact Kft. a személyszállítási engedélye alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a “Személyszállítási viteldíj” – táblázatában feltüntetett járműveivel az ott meghatározott tarifa megfizetése mellett személyszállítási feladatokat lásson el belföldi és nemzetközi viszonylatban.

2) Megrendelő lehet valamennyi Magyarországon lakó magyar állampolgár illetve Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár (devizabelföldi), továbbá jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, intézmények, tanintézetek és magánszemélyek.

3) A megrendelő az utazáshoz igénybe venni kívánt járművet a hozzátartozó tarifa díjjal egyetemben “Megrendelő” alapján veheti igénybe.

A megrendelőnek tartalmaznia kell a következő adatokat: program időpontja (tól – ig), célállomás (terv. útvonal), kiállás ideje, helye, jármű típusa (Személyszállítási jegyzék alapján), fuvardíj, megrendelő, dátum, aláírás.

4) Minden esetben a megrendelés akkor érvényes, ha azt a Special-Contact Kft. írásban (fax, e-mail, sms)visszaigazolta!

5) A díjszámítás alternatív, tehát 100 km-en belüli teljesítés esetén óradíjas, míg ezen felül km díjas árakat alkalmaz a Special-Contact Kft..

6) A minimum napi teljesítés 250 km/nap, óradíj esetén minimum 4 óra/nap kerül kiszámlázásra.

Nemzetközi viszonylatban megrendelt jármű viteldíja 0%-os ÁFA-t tartalmaz. 

7) Budapest területén ki- és beállásra 15-15 km-t, óradíj esetén 1/2-1/2 órát számítunk fel.

8) A gépkocsivezető (k) szállásának költsége, rendeletben meghatározott napidíja, az úthasználati és parkolási díjak, valamint nemzetközi utak esetén az ország belépők, kompdíjak, alagútdíjak, és egyéb díjak a megrendelőt terhelik.

9) Az előleg, illetve a végszámla összege a VISSZAIGAZOLÁS-ban feltüntetett módon kell, hogy kifizetésre kerüljön.

10) A megrendelt személyszállítási szolgáltatás lemondási díja az indulás előtt 15 nappal az előleg 20%-a, indulás előtt 7 nappal 50%-a, míg 7 napon belül az előleg 50%-a. 


AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ UTAZÁSI FELTÉTELEK

1. Autóbuszainkon a dohányzás és a nyílt láng használata, szeszes ital fogyasztása, valamint az étkezés szigorúan tilos!

2. Autóbuszainkon élő állatok szállítása tilos! Ittas személyt, valamint szennyező ruházatú, fertőző, illetve beteg személyt buszainkon nem szállítunk. 

3. Az autóbusz iratainak és okmányainak meglétéért a Special-Contact Kft. felel, azért felelősséget vállal. Az Utas iratainak, okmányainak meglétéért az Utas egymaga felel! A határokon való átlépéskor esetleges probléma esetén az autóbusz maximum 30 percet várakozik, majd jegyzőkönyv felvétele mellett továbbhalad úti célja felé.

4. Az autóbusz fuvardíja nem tartalmazza az utasok egyéni betegség-, baleset-, és poggyászbiztosítását. 

5. Az az utas (utasok), aki a buszt beszennyezi, vagy megrongálja, a takarítás illetve a javítás költségéért, valamint az emiatt keletkező egyéb károkért teljes anyagi, valamint büntetőjogi felelősséggel tartozik!

6. Azok az Utasok, akik magatartásukkal zavarják a többi utast, kárt tesznek az autóbuszban, vagy ittas állapotba kerülnek, az utazásból kizárhatók.

7. Induláskor az autóbusz az esetleges későkre maximum 10 percet vár, utána jegyzőkönyv felvétele mellett elindul úti célja felé.

8. Az utazási szerződés elfogadásával a Special-Contact Kft. és a megrendelő, illetve utasai között fuvarozási szerződés jön létre, esetenként közvetítő iroda közreműködésével.

9. Az autóbuszok előre megtervezett útvonalon haladnak, illetve tartanak pihenőket. A tervezett menetidő, illetve az útvonal forgalmi vagy egyéb okok miatt megváltozhat. Az ebből eredő késésekért, a Special-Contact Kft. nem hibáztatható!

10. A Special-Contact Kft. köteles csereautóbuszt biztosítani, ha egy esetleges műszaki hiba esetén a kényszerpihenő várhatóan meghaladja a 12 órát, és a csereautóbusszal az Utasok várhatóan hamarabb hazaérkeznek.

11. Az autóbusz utasterében csak kézipoggyász szállítható. Kézipoggyásznak csak az minősül, ami az utas feje feletti csomagtartóban elfér. Az autóbusz ülései közti folyosón aludni illetve tárgyakat szállítani szigorúan tilos!

12. Az autóbusz csomagterében minden utas legfeljebb 2 útitáskát vihet magával, maximum 20 kg súlyhatárig, valamint 1 pár sílécet. E-felett, (a csomagtér kapacitásától függően) további csomagokat csak pótdíj ellenében tudunk szállítani. Az Special-Contact Kft. csak a gépkocsivezetőnek átadott csomagokért vállal felelősséget. Megérkezést követően kérjük, hogy ellenőrizzék minden poggyászuk megvan-e, mert utólagos panaszt nem áll módunkban elfogadni.

13. Az autóbuszokon kiszolgáló személyzet nem utazik. Az utazásszervezők esetenként utaskísérőt biztosíthatnak, melynek feladata: az autóbusz rendeltetésszerű használatának bemutatása, az utaslétszám ellenőrzése, az indulási időpontok meghatározása. Nem feladata az utaskísérőnek semmiféle kiszolgáló feladat végzése.

14. A Special-Contact Kft. nem vállal felelősséget az esetleges csatlakozások lekéséséért.

15. Esetleges létszámváltozás vagy technikai okok miatt előfordulhat, hogy nem az előre meghatározott autóbusszal történik az utazás.

16. Az autóbuszon felejtett tárgyakért a Special-Contact Kft. nem tud felelősséget vállalni, az esetlegesen megtalált tárgyakat Llegfeljebb két hétig őrizzük.

17. Kártérítési igényt az utas, a hazaérkezést követő 5 munkanapon belül írásban terjeszthet elő, melynek összege maximálisan a befizetett részvételi díj 50%-a lehet.

18. A gépkocsivezetőknek az AETR – egyezményben rögzített pihenőidőket, valamint a sebesség korlátozásra, valamint a közlekedési szabályokra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartaniuk! A felek megállapodnak abban , hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül igyekeznek megoldani, amennyiben ez nem sikerülne, kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét!